SynonymOrdbog

Synonymer for Bikube

 Start 
Andet ord for Bikube, Synonym for Bikube, Hvad betyder Bikube, Bikube betyder, forklaring Bikube, Synonym på ordet Bikube
 

Bikube

   Substantiv / Navneord (bikube)
Synonymer:
Betydning:
(oprindelig kegleformet) bistade
Bøjninger:
bikube - bikuben - bikuber - bikuberne